Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1793/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 26/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1793/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng chính sách thuế đối với thép hình chữ I

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc áp dụng chính sách thuế đối với mặt hàng nhập khẩu phục vụ dự án đóng mới 300 toa xe hàng của Tổng công ty đường sắt Việt Nam là thép hình chữ I đã được thẩm định, phê duyệt trong hồ sơ thiết kế và đề nghị được áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi 0%, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã có công văn số 17265/BTC-CST ngày 17/12/2010 về việc xác nhận danh mục vật tư nhập khẩu cho đóng mới toa xe hưởng thuế suất ưu đãi đã quy định rõ: Trường hợp thép hình nhập khẩu để phục vụ cho việc đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy, toa xe mà đảm bảo đủ điều kiện quy định tại Thông tư số 05/2010/TT-BTC ngày 13/01/2010 của Bộ Tài chính là đáp ứng một trong các tiêu chuẩn: JIS G 3192:1990, TIS 1227:1996 hoặc tương đương và có xác nhận của Tổng công ty đường sắt Việt Nam là thép hình chữ I nhập khẩu phục vụ cho việc đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy, toa xe thì được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Danh mục mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng phục vụ cho việc đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy, toa xe ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BTC ngày 13/01/2010 của Bộ Tài chính.

Trường hợp mặt hàng thực tế nhập khẩu có kích cỡ chưa đáp ứng quy định của HS về thép hình chữ I nhưng vẫn phù hợp với hướng dẫn tại công văn 17265/BTC-CST ngày 17/12/2010 nêu trên thì đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện phân loại và áp dụng mức thuế theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 và số thứ tự 2 thuộc Danh mục mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng phục vụ cho việc đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy, toa xe ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BTC ngày 13/01/2010 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục HQ cảng Đình Vũ;
- Vụ Chính sách thuế - BTC (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-PL(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1793/TCHQ-TXNK ngày 26/04/2011 về áp dụng chính sách thuế đối với thép hình chữ I do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.633

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196