Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 17821/BTC-TCT năm 2014 về miễn thuế thu nhập cá nhân và tiền chậm nộp do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 17821/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 08/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 17821/BTC-TCT
V/v: miễn thuế TNCN và tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Bộ Tài chính nhận được công văn số 3630 /UBND-KT ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An v/v xem xét miễn tiền nợ thuế thu nhập cá nhân (TNCN), không thu tiền chậm nộp của công ty TNHH Thể thao Đồng Tâm và đề xuất cơ chế hỗ trợ. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về nghĩa vụ thuế

- Điều 1 Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao số 35/2001/PL-UBTVQH10 ngày 19/5/2001 quy định:

“Công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài và cá nhân khác định cư tại Việt Nam có thu nhập; người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập theo quy định tại Pháp lệnh này”.

- Điều 2 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 quy định:

“Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam”.

Như vậy, các cầu thủ bóng đá và các cá nhân khác làm việc tại Công ty TNHH Thể thao Đồng Tâm là đối tượng nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao trước đây và thuế TNCN hiện hành.

- Điều 18 Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao số 35/2001/PL-UBTVQH10 ngày 19/5/2001 quy định:

“Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ, thông báo số thuế thu nhập phải nộp của từng người và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định”.

- Điều 24 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 quy định:

“Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế”.

Theo đó, Công ty TNHH Thể thao Đồng Tâm là tổ chức, cá nhân trả thu nhập có nghĩa vụ kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho người lao động.

Thuế thu nhập của các cá nhân làm việc tại Công ty TNHH Thể thao Đồng Tâm không phải là nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp nên không ảnh hưởng đến tình hình tài chính doanh nghiệp.

2. Về miễn thuế TNCN

- Điều 20 Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao số 35/2001/PL-UBTVQH10 ngày 19/5/2001 quy định:

“1. Trong trường hợp bị thiên tai, địch họa, tai nạn ảnh hưởng đến đời sống của người nộp thuế, thì người nộp thuế được xét giảm thuế hoặc miễn thuế thu nhập.

2. Người nộp thuế được xem xét miễn giảm thuế thu nhập trong một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định”.

- Điều 5 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 quy định:

“Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp”.

Căn cứ các quy định nêu trên, các cầu thủ bóng đá và các cá nhân làm việc tại Công ty TNHH Thể thao Đồng Tâm không thuộc trường hợp được xét giảm thuế, miễn thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao trước đây và thuế TNCN hiện hành.

3. Về miễn tiền chậm nộp tiền thuế

Điều 35 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định người nộp thuế được miễn tiền chậm nộp trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bất khả kháng khác.

Căn cứ quy định nêu trên, Bộ Tài chính chưa đủ cơ sở để xem xét miễn tiền chậm nộp phát sinh từ thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và thuế TNCN của các cầu thủ bóng đá và các cá nhân khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Bộ Tài chính trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Long An biết, chỉ đạo Cục Thuế tỉnh Long An đôn đốc Công ty TNHH Thể thao Đồng Tâm nộp đủ tiền thuế còn nợ và tiền chậm nộp nêu trên vào ngân sách nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Long An;
- Công ty TNHH Thể thao Đồng Tâm;
- Vụ Pháp chế, Vụ CS thuế;
- Lưu: VT, TCT(VT, TNCN, QLN2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 17821/BTC-TCT năm 2014 về miễn thuế thu nhập cá nhân và tiền chậm nộp do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.151

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124