Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1777/TCHQ-TXNK năm 2015 xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với 32 xe ô tô tạm nhập-tái xuất của dự án ADB1 và WB1 do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1777/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 05/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1777/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế TTĐB và thuế GTGT đối với 32 xe ô tô TN-TX của dự án ADB1 và WB1

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4298/HQHCM-TXNK ngày 28/11/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với 32 xe ô tô tạm nhập tái xuất của dự án ADB1 và WB1. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến vướng mắc nêu trên, Bộ Tài chính đã có công văn số 11516/BTC-CST ngày 18/8/2014 hướng dẫn việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với 32 xe ô tô tạm nhập tái xuất của dự án ADB1 và WB1. Theo đó, đối với trường hợp 32 xe ô tô nhập khẩu dưới hình thức tạm nhập, tái xuất phục vụ cho Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A (ADB1, WB1) sau đó được điều chuyển cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải vào năm 1999 thì đến nay đã hết thời hiệu truy thu thuế GTGT và thuế TTĐB. Đối với 12 xe ô tô được bán đấu giá năm 2014 thì đơn vị bán đấu giá thực hiện theo quy định như đối với hoạt động bán tài sản nhà nước.

Để giải quyết dứt điểm vụ việc đã xảy ra từ năm 1999, theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ theo hướng dẫn tại công văn số 11516/BTC-CST ngày 18/8/2014 để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế (BTC);
- Lưu: VT, TXNK (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1777/TCHQ-TXNK năm 2015 xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với 32 xe ô tô tạm nhập-tái xuất của dự án ADB1 và WB1 do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.098
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154