Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1773/TCHQ-TXNK năm 2015 về hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất quá 365 ngày do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1773/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 05/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1773/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế hàng hóa NK sau đó TX quá 365 ngày

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 83/HQHCM-TXNK ngày 12/01/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn xử lý thuế đối với mặt hàng thuốc lá, rượu, bia, gỗ theo hướng dẫn tại công văn số 19128/BTC-TCHQ ngày 30/12/2014, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc kiểm tra thực tế hàng hóa

Để xử lý vướng mắc về kiểm tra thực tế 100% các lô hàng thuốc lá, rượu, bia, gỗ khi nhập khẩu, ngày 12/01/2015 Bộ Tài chính đã có công văn số 357/BTC-TCHQ và ngày 05/02/2015 Tổng cục Hải quan có công văn số 1097/TCHQ-TXNK hướng dẫn việc thực hiện, do đó vấn đề này hiện nay không còn vướng mắc.

2. Về các tờ khai nhập khẩu thuốc lá, rượu, bia, gỗ đăng ký trước ngày 30/12/2014

Theo hướng dẫn tại công văn số 19128/BTC-TCHQ thì hàng hóa là thuốc lá, rượu, bia, gỗ thuộc các tờ khai nhập khẩu đăng ký trước ngày 30/12/2014 mà sau 30/12/2014 mới tái xuất, nếu tái xuất quá thời hạn 365 ngày thì không xem xét xử lý hoàn thuế, không phải xác định có hay không kiểm tra thực tế hàng hóa; Trường hợp tái xuất trong thời hạn 365 ngày thì thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 357/BTC-TCHQ ngày 12/01/2015 của Bộ Tài chính, công văn số 1097/TCHQ-TXNK ngày 05/02/2015 của Tổng cục Hải quan.

3. Về việc phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý hoàn thuế

Các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá, gỗ có tính chất nhạy cảm và có nguy cơ gian lận cao; do đó, để xác định chính xác số tiền thuế được hoàn đối với các mặt hàng này nhập khẩu sau đó tái xuất, tại điểm 2 công văn số 19128/BTC-TCHQ đã yêu cầu Cục Hải quan, Cục Thuế các tỉnh, thành phố phải phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để kiểm tra, thanh tra đầy đủ, chặt chẽ trước khi hoàn thuế. Theo đó, tùy từng trường hợp cụ thể, căn cứ thẩm quyền quy định cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế có thể quyết định việc có phối hợp với các cơ quan có liên quan hay không và tự chịu trách nhiệm về việc xử lý của mình, nếu việc kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán đủ để xác định hàng hóa nhập khẩu trước đó đã tái xuất thi hoàn thuế cho doanh nghiệp. Trường hợp kết quả kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán chưa đủ để xác định hàng hóa nhập khẩu trước đó đã tái xuất thì phải kiểm tra các giao dịch có liên quan và phối hợp với các cơ quan có liên quan (nếu cần thiết), ví dụ: Đối với mặt hàng gỗ trong trường hợp cần phải xác minh nguồn gốc, tính hợp pháp, hợp lệ của lâm sản để có căn cứ hoàn thuế cho doanh nghiệp thì cơ quan Hải quan phối hợp với cơ quan kiểm lâm để thực hiện kiểm tra.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1773/TCHQ-TXNK năm 2015 về hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất quá 365 ngày do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.666
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235