Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1765/TCT-KK năm 2015 hướng dẫn việc kê khai, nộp thuế của Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất - Thương mại Hưng Phát tại Quảng Trị do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1765/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 08/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1765/TCT-KK
V/v hướng dẫn kê khai, nộp thuế của Công ty TNHH SX-TM Hưng Phát tại Quảng Trị

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 322/UBND-TM ngày 29/1/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị hướng dẫn cụ thể việc khai, nộp thuế của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hưng Phát. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại:

- Điểm e khoản 1; Điểm a khoản 6 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính quy định:

“e) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho Chi cục Thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai đó.”

“6. Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.

a) Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% hoặc theo tỷ lệ 1ệ đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% trên doanh thu hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng với Chi cục Thuế quản lý địa phương nơi kinh doanh, bán hàng. "

Điểm đ khoản 1; điểm a khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013  của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.”

“6. Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp hướng dẫn tại điểm c khoản 1 Điều này.

a) Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% trên doanh thu hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng với cơ quan Thuế quản lý địa phương nơi kinh doanh, bán hàng.”

Từ tháng 2/2013, Công ty TNHH SX - TM Hưng Phát đã đưa dự án Kho cảng Xăng dầu Cửa Việt tại tỉnh Quảng Trị đi vào hoạt động. Trong thời gian chưa thành lập chi nhánh tại tỉnh Quảng Trị (từ tháng 2/2013 đến tháng 2/2015), hoạt động kinh  doanh, bán hàng của Công ty tại Kho cảng Xăng dầu Cửa Việt được thực hiện theo các trình tự: nhập kho, xuất kho hàng hóa kèm theo các chứng từ kế toán để người mua vận chuyển hàng đi, sau đó Kho cảng Xăng dầu Cửa Việt báo cho Công ty để lập hóa đơn GTGT. Việc bán hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị khi Công ty chưa  thành lập chi nhánh tại đây được coi là hoạt động kinh doanh bán hàng vãng lai ngoại tỉnh Công ty có trách nhiệm kê khai, nộp thuế GTGT 2% trên doanh thu bán hàng chưa có thuế GTGT với Cục Thuế tỉnh Quảng Trị.

Kể từ thời điểm Công ty TNHH SX - TM Hưng Phát thành lập Chi nhánh Công ty TNHH SX - TM Hưng Phát theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 3100248521-003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp ngày 1/12/2015, Chi nhánh Công ty thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế trực tiếp tại Cục Thuế tỉnh Quảng Trị theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Trị;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Bình;
- Các Vụ: CST, PC (BTC), CS, PC (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1765/TCT-KK năm 2015 hướng dẫn việc kê khai, nộp thuế của Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất - Thương mại Hưng Phát tại Quảng Trị do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.367

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188