Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1765/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1765/TCT-CS
V/v thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 1417/CT-THNVDT ngày 05/3/2008 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương hỏi về thu tiền sử dụng đất đối với dự án kinh doanh nhà, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 6 Luật Đất đai năm 2003 quy định đất sử dụng ổn định lâu dài: “Người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài trong các trường hợp sau đây:...3. Đất ở;”

- Tại khoản 4, Điều 6 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ. “4. Chuyển mục đích sử dụng từ đất giao có thời hạn sang đất ở (thời hạn ổn định lâu dài) thì thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ tiền sử dụng đất đã nộp theo giá đất của loại đất giao có thời hạn”.

Căn cứ quy định nêu trên, việc giao đất cho cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng nhà ở để bán có thời hạn sử dụng ổn định lâu dài. Trường hợp cơ sở kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền giao đất ở có thời hạn để tiến hành sản xuất kinh doanh hoặc xây dựng nhà ở và đã nộp tiền sử dụng đất, nay cơ sở kinh doanh được UBND tỉnh Bình Dương ra quyết định chuyển mục sử dụng đất làm đất ở sử dụng ổn định lâu dài thì phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 4, điều 6 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP nêu trên.

Giá tính thu tiền sử dụng đất áp dụng theo giá đất do UBND tỉnh Bình Dương quy định đối với từng loại đất tại thời điểm quyết định chuyển mục đích sử dụng đất có thời hạn sang sử dụng lâu dài có hiệu lực.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, QLCS, CST
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS.(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1765/TCT-CS ngày 08/05/2008 về việc thu tiền sử dụng đất đối với dự án kinh doanh nhà do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.308

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.38.248