Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1761/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp trực tiếp cho giết mổ gia súc do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1761/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1761/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 105/CT-KTNB ngày 23/01/2008 của Cục thuế tỉnh Cà Mau về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp trực tiếp cho giết mổ gia súc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.17 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “Dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp; đào, đắp, nạo vét kênh, mương, ao, hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi, trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh; thu, hái, sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp”, áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Tại điểm 3.27 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Các loại hàng hoá, dịch vụ khác quy định tại mục II, phần A và mục II phần B Thông tư này”, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp HTX chế biến gia súc Cà Mau chịu các chi phí điện, nước, mặt bằng...đồng thời thực hiện hoạt động giết mổ, thu tiền theo đầu gia súc thì xác định đây là hoạt động sơ chế sản phẩm nông nghiệp áp dụng thuế suất 5%.

Trường hợp HTX cung cấp dịch vụ phục vụ trực tiếp cho giết mổ gia súc như điện, nước, công nhân làm vệ sinh, chỗ nhốt lợn, mổ lợn,... các cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống tự thuế công nhân để thực hiện mổ gia súc thì doanh thu từ dịch vụ này của HTX áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Về việc Kiểm toán Nhà nước kết luận HTX cho thuê cơ sở vật chất để áp dụng thuế suất 10%, đề nghị Cục thuế báo cáo cục thể để Tổng cục có cơ sở báo cáo Bộ về kết luận của Kiểm toán và xem xét việc có truy thu thuế GTGT của HTX hay không.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cà Mau biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;CST
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS.(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1761/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp trực tiếp cho giết mổ gia súc do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.452
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145