Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1758/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1758/TCT-CS
V/v mức thu lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá

Trả lời công văn số 752/CT-THNVDT ngày 21/8/2007 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá hỏi về lệ phí trước bạ đối với ô tô từ 7 chỗ ngồi trở xuống của tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh hành nghề vận chuyển hành khách, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm a, khoản 3, điều 1 Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 cảu Chính phủ về lệ phí trước bạ: “a) Ôtô từ 7 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách theo Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp)và xe mấy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc Trung ương, hành phố thuộc tỉnh và thị xã nơi uỷ ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu là 5%”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp cơ sở kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và có đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải hành khách hợp pháp, khi mua sắm và đăng ký mới ô tô từ 7 chỗ ngồi trở xuống không thuộc diện chịu lệ phí trước bạ 5% theo quy định tại điểm a, khoảng 3 Điều 1 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP nêu trên. Nếu kiểm tra phát hiện trong quá trình hoạt động kinh doanh mà cơ sở không hoạt động vận chuyển hành khách như đã đăng ký thì bị truy thu lệ phí trước bạ và bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.

Tổng cục Thuể trả lời để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS.(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1758/TCT-CS ngày 08/05/2008 về việc lệ phí trước bạ đối với ô tô từ 7 chỗ ngồi trở xuống của tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh hành nghề vận chuyển hành khách do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.193

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.121.117