Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1748/TCT-CS về việc hạch toán khoản chi công tác huấn luyện quốc phòng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1748/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1748/TCT-CS
V/v hach toán khoản chi công tác huấn luyện quốc phòng

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 220/CT-TTr ngày 04/10/2007 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ hỏi về việc xác định chi phí hợp lý, hợp lệ đối với khoản chi công tác huấn luyện quốc phòng năm 2002, 2003 của Công ty Hải sản 404, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 5, Điều 1, Nghị định số 46/2000/NĐ-CP ngày 12/09/2000 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 35/CP ngày 14/06/1996 của Chính phủ quy đinh chi tiết việc thi hành Pháp lệnh về dân quân tự vệ quy định:

“Đối với doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, chi phí cho tự vệ tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nội dung chi bao gồm:

- Chi cho hoạt động của tự về được điều động làm nhiệm vụ theo thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức, chính trị xã hội và Giám đốc doanh nghiệp.

- Bảo đảm cơ sở vật chất huấn luyện, hội thao, hội thi, diễn tập, hoạt động ngày truyền thống của lực lượng tự vệ tại cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp.

- Các khoản chi khác cho tự về theo quy định của pháp luật”.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ theo quy định nêu trên và trường hợp cụ thể của Công ty Hải sản 404 để hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế; Vụ I
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS.(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1748/TCT-CS về việc hạch toán khoản chi công tác huấn luyện quốc phòng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.223
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235