Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1748/TCT-CS 2018 thuế giá trị gia tăng đối với bàn giao lưới điện

Số hiệu: 1748/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 11/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1748/TCT-CS
V/v Chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018.

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 859/CT-KTT ngày 22/11/2017 bổ sung thông tin cho công văn số 760/CT-KTT ngày 24/10/2017 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long thuế GTGT đối với bàn giao lưới điện. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về việc kê khai thuế GTGT thì:

"Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 6 Điều này";

Căn cứ vào các quy định và tài liệu gửi kèm theo công văn số 859/CT-KTT nêu trên thì trường hợp Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển nông thôn bàn giao lưới điện cho Công ty Điện lực Vĩnh Long (theo Quyết định số 2047/QĐ-UB ngày 15/10/2015 về việc phê duyệt khối lượng tài sản và giá trị tài sản bàn giao của lưới điện hạ áp nông thôn Vĩnh Long của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) thì Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển nông thôn phải xuất hóa đơn GTGT, kê khai và nộp thuế GTGT đối với khoản tiền mà Công ty nhận được từ Công ty Điện lực Vĩnh Long.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, KK, DNL - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1748/TCT-CS ngày 11/05/2018 về thuế giá trị gia tăng đối với bàn giao lưới điện do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


794

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!