Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1736/TCT-CS về việc xử lý vi phạm về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1736/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1736/TCT-CS
V/v: xử lý vi phạm pháp luật thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước.

Trả lời Công văn số 1353/CT-TTHT ngày 12/10/2007 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về việc xử lý vi phạm về thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ người nộp thuế tại trụ sở của cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế khai sai và yêu cầu người nộp thuế khai lại theo hướng dẫn của cơ quan thuế và người nộp thuế đã điều chỉnh lại thì xử lý như sau:

- Nếu người nộp thuế kê khai bổ sung, điều chỉnh trong thời gian quy định thì không xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản d điểm 1 Điều 105 Luật quản lý thuế;

- Nếu người nộp thuế khai bổ sung, điều chỉnh quá thời hạn quy định thì bị xử phạt về hành vi vi phạm thủ tục về thuế theo quy định tại Điều 105 Luật quản lý thuế. Trường hợp nếu phát sinh thêm số thuế phải nộp thì bị truy thu đủ số thuế khai thiếu đồng thời bị xử phạt về hành vi chậm nộp tiền thuế theo quy định tại Điều 106 Luật quản lý thuế, cụ thể phạt chậm nộp 0,05%/ngày trên số thuế phải nộp tăng thêm sau khi khai bổ sung, điều chỉnh.

Cơ quan thuế không cần ra quyết định kiểm tra, thanh tra tại trụ sở của người nộp thuế mà lập biên bản làm việc theo mẫu số 02/KTTT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC , trên cơ sở đó cơ quan thuế ra thông báo số tiền thuế thiếu và số tiền phạt chậm nộp của người nộp thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Phước biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1736/TCT-CS về việc xử lý vi phạm về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.416
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30