Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1724/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc kê khai, khấu trừ thuế Giá trị gia tăng

Số hiệu: 1724/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 07/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1724/TCT-DNNN
V/v: Kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 8053/CT-TTHT ngày 11/8/2006 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với chứng từ kê khai quá hạn của Công ty TNHH Việt Hóa Nông, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục thuế: Công ty TNHH Việt Hóa Nông chuyển từ Quận Bình Thạnh về Quận 1 tháng 5/2005. Tại Chi cục Thuế Quận 1, Công ty thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ và đúng hạn. Khi nhập khẩu mặt hàng phân bón vào tháng 2/2005, Công ty đã nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu với số tiền là 71.527.955 dồng (Biên lai thuế xuất khẩu, nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu số 0046486 AD/2004 ngày 31/5/2005). Do sơ suất nên Công ty làm thất lạc Biên lai thuế xuất khẩu, nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu nêu trên dẫn đến việc kê khai chậm thuế GTGT đầu vào.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT và trường hợp cụ thể của Công ty TNHH Việt Hóa Nông; Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thông báo và đề nghị Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết cho Công ty TNHH Việt Hóa Nông được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào kê khai chậm nêu trên. Công ty TNHH Việt Hóa Nông chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của chứng từ kê khai và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- CTY TNHH Việt Hóa Nông;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, DNNN .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1724/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc kê khai, khấu trừ thuế Giá trị gia tăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.101
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238