Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1710/TCT-HT về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1710/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 02/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1710/TCT-HT
V/v Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A.
(Địa chỉ: Công trường thuỷ điện Sê San 3A, xã Iakhai, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai).

 

Trả lời công văn số 82/CT-TCKT ngày 11/3/2008 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A về áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2.21, Điểm 3.14 Mục II Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: Thuế suất GTGT đối với sản phẩm cơ khí là 5% (điểm 2.21) và thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là 10% (điểm 3.14).

Căn cứ quy định trên, đối với sản phẩm cơ khí mức thuế suất thuế GTGT là 5% và đối với hoạt động lắp đặt thuế suất thuế GTGT là 10% .

Trường hợp trong hợp đồng không xác định rõ được giá trị của sản phẩm cơ khí và giá trị lắp đặt thì áp dụng chung mức thuế suất thuế GTGT là 10% cho toàn bộ giá trị hợp đồng.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A được biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Gia Lai;
- Vụ Pháp chế;
- Ban CS, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1710/TCT-HT về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.756
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106