Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1699TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 09/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1699 TCT/ĐTNN
V/v khấu trừ thuế GTGT đầu vào của TSCĐ mang góp vốn LD

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế Hải Phòng

Trả lời công văn số 409/CT-ĐTNN đề ngày 12 tháng 5 năm 2004 của Cục thuế Hải Phòng hỏi về vấn đề khấu trừ thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào của tài sản cố định (TSCĐ) mang góp vốn liên doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 1.c, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, trường hợp doanh nghiệp Việt Nam tiến hành xây dựng nhà xưởng, văn phòng và các công trình phụ trợ khác để góp vốn pháp định vào Công ty Liên doanh, nếu TSCĐ đó phục vụ cho việc sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT của Công ty Liên doanh thì Công ty Liên doanh được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của TSCĐ đó.

TSCĐ do Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư xây dựng, thuế GTGT của giai đoạn xây dựng được xử lý hoàn theo quy định. Khi đưa tài sản vào góp vốn trong Công ty Liên doanh, Doanh nghiệp Việt Nam phải xuất hoá đơn GTGT và kê khai nộp thuế, khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Hải Phòng được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1699 TCT/ĐTNN ngày 09/06/2004 của Tổng cục thuế về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của TSCĐ mang góp vốn liên doanh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.463

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!