Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1696/TCT-CS về việc lệ phí trước bạ cho ô tô dự án do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1696/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1696/TCT-CS
V/v lệ phí trước bạ cho ô tô dự án

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi: Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Trả lời công văn số 83/NS ngày 04/3/2008 của Tring tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn về đề nghị miễn lệ phí trước bạ cho ô tô thuộc dự án viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 2c mục I phần I và điểm 2c mục III phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ thì:

- Đối tượng chịu lệ phí trước bạ là: ... “Ôtô là tất cả các phương tiện vận tải cơ giới đường bộ có từ 4 bánh trở lên, kể cả: rơ moóc và sơ mi rơ moóc; xe tải chở cần cẩu; xe chở bê tông; xe chở xăng dầu; xe gắn các thiết bị rađa, máy đo tần số, thiết bị truyền hình; khung hoặch tổng thành máy ôtô thay thế phải đăng ký lại quyền sở hữu tài sản”;

- “...theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, tham gia hoặc thoả thuận, nếu quy định không thu hoặc miễn thu phí, lệ phí (nói chung) hoặc lệ phí trước bạ (nói riêng), áp dụng đối với cả phía Việt Nam thì đơn vị trực tiếp thực hiện dự án (hoặc ban quản lý dự án) là phía Việt Nam cũng được miễn nộp hoặc không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản thuộc Chương trình, Dự án đã ký kết”;

Căn cứ điểm d mục 6 Công hàm trao đổi ngày 12/6/2007 giữa Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hợp tác kinh tế trong việc thực hiện dự án Nghiên cứu phát triển nước ngầm cung cấp nước sạch nông thôn một số tỉnh Tây Nguyên: “miễn cho các công dân Nhật Bản thuế hải quan, thuế nội địa và các khoản thu tài chính khác có thể được áp dụng tại nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có liên quan tới việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ theo Hợp đồng đã được phê duyệt”.

Như vậy, việc miễn lệ phí trước bạ theo Công hàm chỉ áp dụng cho các công dân Nhật Bản. Do đó, trường hợp 03 ôtô gồm 01 xe chuyên dụng khoan, 01 xe có gắn cẩu, 01xe tải chở máy nén khí của Dự án “Phát triển nước ngầm cung cấp nước sạch nông thôn một số tỉnh Tây Nguyên Việt Nam” do trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn nhập khẩu để thực hiện dự án thuộc diện chịu lệ phí trước bạ khi đăng ký sử dụng tại Việt Nam.

Đề nghị Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn liên hệ với Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Dự án đăng ký sử dụng để được hướng dẫn và giải quyết cụ thể theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế TP Hà Nội
- Vụ Pháp chế,
- Ban PC, HT, TTTĐ
- Lưu VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1696/TCT-CS về việc lệ phí trước bạ cho ô tô dự án do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.942
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154