Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 16741/BTC-TCHQ về việc hoàn thuế nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 16741/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 29/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 16741/BTC-TCHQ
V/v Hoàn thuế nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006

 

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Qua báo cáo của một số Cục Hải quan về vướng mắc trong việc áp dụng văn bản trong quá trình xét hoàn thuế (không thu thuế) loại hình nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu đối với lô hàng có tờ khai nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan trước 1/1/2006 nhưng tờ khai xuất khẩu đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 01/01/2006 trở đi, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Tại Điểm 5, Phần M Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất nhập khẩu có quy định về việc áp dụng đối với các lô hàng có tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan trước ngày 01/01/2006 như sau:"Đối với tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu (đối với tạm nhập - tái xuất), tái nhập khẩu (đối với tạm xuất, tái nhập), nếu đã đăng ký với cơ quan hải quan trước ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này thì vẫn thực hiện theo các quy định trước đây"

Trên thực tế thời gian qua một số doanh nghiệp nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu có tờ khai nhập khẩu đăng ký vào thời Điểm Thông tư số 172/1998/TT/BTC ngày 22/12/1998 và thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/08/2004 của Bộ Tài chính có hiệu lực nhưng lại đăng ký tờ khai xuất khẩu vào thời Điểm thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 có hiệu lực; một số đơn vị hải quan đã áp dụng chính sách hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu có liệu lực tại thời Điểm đăng ký tờ khai xuất khẩu.

Để đảm bảo việc giải quyết được thống nhất, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, yêu cầu hải quan địa phương thông báo công khai hướng dẫn này tại đơn vị và thống nhất thực hiện như sau:

Doanh nghiệp sẽ được lựa chọn áp dụng văn bản có hiệu lực tại thời Điểm nhập khẩu hoặc xuất khẩu nếu văn bản nào thuận lợi hơn cho doanh nghiệp đối với các trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu có tờ khai hàng nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan trước năm 2006 và tờ khai xuất khẩu đăng ký với cơ quan hải quan từ 01/01/2006 trở đi.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 16741/BTC-TCHQ về việc hoàn thuế nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.238
DMCA.com Protection Status

IP: 34.234.76.59