Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1673/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 18/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1673/TCT-DNL
V/v Đăng ký sử dụng hóa đơn.

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Trả lời công văn số 900/NHNo-TCKT ngày 16/02/2012 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (NHNo&PTNT) về việc đăng ký sử dụng chứng từ hóa đơn thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1005/TCT-CS ngày 28/3/2011 của Tổng cục Thuế đối với hóa đơn đặc thù của ngành ngân hàng, tổ chức tín dụng và công văn số 395/TCT-DNL ngày 08/02/2012 của Tổng cục Thuế hướng dẫn việc đăng ký sử dụng chứng từ hóa đơn thuế đối với NHNo&PTNT.

2. Theo trình bày của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, hiện nay đơn vị đang sử dụng hệ thống chương trình hạch toán kế toán, quản lý dữ liệu tập trung đối với từng giao dịch và đáp ứng được tính duy nhất của hóa đơn theo cấu trúc quản lý logic, chặt chẽ. Do đó, để thống nhất thực hiện và phù hợp với đặc thù của NHNo&PTNT hoạt động kinh doanh phục vụ chủ yếu cho lĩnh vực nông, lâm, thủy sản trên địa bàn cả nước, thì việc thống nhất trên toàn hệ thống NHNo&PTNT áp dụng mẫu hóa đơn từ ngày 01/01/2012 là cần thiết.

3. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chỉ đạo các chi nhánh trực thuộc khẩn trương gửi Thông báo phát hành hóa đơn kèm theo mẫu hóa đơn thống nhất với mẫu hóa đơn của NHNo&PTNT đã gửi Tổng cục Thuế kèm theo công văn này tới cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để có cơ sở theo dõi quản lý theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Vụ CS, KK;
- Vụ PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1673/TCT-DNL ngày 18/05/2012 về đăng ký sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.780

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152