Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1671/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về việc xác định điều kiện để hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu phi mậu dịch qua các công ty chuyển phát nhanh

Số hiệu: 1671/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1671/TCT-PCCS
V/v: Xuất khẩu hàng hóa qua đường phi mậu dịch

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh 

 

Trả lời công văn số 1953/CT-TTr3.3 ngày 02/3/2005 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định điều kiện để hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu phi mậu dịch qua các công ty chuyển phát nhanh; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm d mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; quy định hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ/hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ các thủ tục:

- Hợp đồng bán hàng hóa cho tổ chức cá nhân nước ngoài. Trường hợp ủy thác xuất khẩu phải có hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

- Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu;

- Hàng hóa xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng;

- Hóa đơn GTGT bán hàng hóa cho nước ngoài.

Căn cứ quy định hiện hành, trường hợp Công ty Complete SG xuất khẩu hàng hóa cho khách hàng nước ngoài là Công ty Complete Dubai bằng đường phi mậu dịch qua các công ty chuyển phát nhanh không được xem xét khấu trừ/hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và hướng dẫn thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1671/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về việc xác định điều kiện để hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu phi mậu dịch qua các công ty chuyển phát nhanh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.307

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60