Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1661/TCT-CS năm 2015 về chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1661/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 04/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1661/TCT-CS
V/v: chính sách thu tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời Công văn số 66545/CT-QLĐ ngày 31/12/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về chính sách thu tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“Điều 13. Nguyên tc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

1. Đất thuê, mặt nước thuê để thực hiện dự án đầu tư thuộc đối tượng được min, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước thì được thực hiện theo từng dự án đầu tư. ”

- Tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

+ Khoản 1, 4 Điều 18 quy định:

“Điều 18. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

1. Việc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được thực hiện theo từng dự án đầu tư gắn với việc cho thuê đất mới.

4. Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cao hơn quy định của Nghị định này thì tiếp tục được hưng mức ưu đãi cho thời gian còn lại; trường hợp mức ưu đãi thấp hơn quy định tại Nghị định này thì được hưởng theo quy định tại Nghị định này của thời hạn ưu đãi còn lại k từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành”.

+ Điểm c, Khoản 3, Điều 19 quy định:

“Điều 19. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước

3. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản theo quy định tại Khoản 2 Điều này, cụ th như sau:

c) Mười một (11) năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kin kinh tế - xã hi khó khăn.”

Theo hồ sơ gửi kèm: UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 6472/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 về việc cho Công ty cổ phần Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long thuê 50.000 m2 đất tại Lô 14, Khu Công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh để thực hiện dự án sản xuất tôn mạ kẽm - mạ màu; theo Giấy chứng nhận đầu tư số 01221000417 do Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp trong đó quy định Công ty cổ phần Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long được miễn tiền thuê đất 11 năm kể từ ngày dự án đi vào hoạt động; Cục Thuế thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 867/QĐ-CT ngày 16/01/2012 trong đó quy định thời gian miễn tiền thuê đất 11 năm từ ngày 25/06/2006 đến ngày 25/06/2017 đối với dự án.

Căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ kèm theo, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế thành ph Hà Nội nêu tại Công văn số 66545/CT-QLĐ ngày 31/12/2014: trường hợp Công ty cổ phần tôn mạ VNSTEEL Thăng Long (Công ty) được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án sản xuất tôn mạ kẽm - mạ màu thì Công ty thuộc đối tượng được xem xét miễn tiền thuê đất theo Quyết định số 867/QĐ-CT ngày 16/1/2012 của Cục Thuế thành phố Hà Nội cho thời gian còn lại của dự án.

Thời gian được miễn tiền thuê đất tính từ ngày Công ty cổ phần tôn mạ VNSTEEL Thăng Long nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ  PC, Vụ CST-BTC;
- Cục QLCS;
- Vụ Pháp chế-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1661/TCT-CS năm 2015 về chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


323
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234