Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1651/TCT-DNL thủ tục pháp lý về thuế khi hợp nhất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1651/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 17/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1651/TCT-DNL
V/v Thủ tục pháp lý về thuế khi hợp nhất.

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (MST 0311449990).

Trả lời công văn số 704/SCB-TGĐ.12 ngày 13/03/2012 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) về các khó khăn vướng mắc liên quan tới thủ tục pháp lý về thuế. Sau khi xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của 3 ngân hàng tham gia hợp nhất chấm dứt hoạt động.

Theo quy định tại khoản 4, Mục IV Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/07/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký thuế trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp:

“Doanh nghiệp hợp nhất hoặc doanh nghiệp nhận sáp nhập sẽ giữ nguyên mã số thuế và phải chịu toàn bộ trách nhiệm về nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp bị hợp nhất và bị sáp nhập. Các doanh nghiệp bị hợp nhất và các doanh nghiệp bị sáp nhập sẽ bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Khi có Hợp đồng hợp nhất hoặc Hợp đồng sáp nhập theo quy định của Luật doanh nghiệp, các doanh nghiệp bị hợp nhất hoặc doanh nghiệp bị sáp nhập phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan Thuế. Hồ sơ gồm:

- Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

- Hợp đồng hợp nhất hoặc Hợp đồng sáp nhập (bản sao).

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của các doanh nghiệp bị hợp nhất hoặc các doanh nghiệp bị sáp nhập.”

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu các ngân hàng thương mại, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Ngân hàng hợp nhất) được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 ngân hàng thương mại (Đệ Nhất, Sài Gòn, Việt Nam Tín Nghĩa). Ngân hàng hợp nhất chính thức hoạt động kể từ ngày 01/01/2012 với mã số thuế mới là 0311449990 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 28/12/2011) và kế thừa toàn bộ mạng lưới hoạt động hiện nay của 3 ngân hàng tham gia hợp nhất, bao gồm: Sở giao dịch, Chi nhánh, Phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm, Điểm giao dịch, ATM, Công ty con (QĐ 9827/NHNN-TTGSNH ngày 26/12/2011 của NHNN). Theo đó, hiện nay, mạng lưới hoạt động của Ngân hàng hợp nhất trải rộng trên địa bàn cả nước với trên 200 đơn vị (bao gồm Sở giao dịch, Chi nhánh, Phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm, Điểm giao dịch, Công ty con).

Căn cứ vào các quy định nêu trên, 03 ngân hàng tham gia hợp nhất phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong toàn hệ thống. Tuy nhiên, các ngân hàng được hợp nhất không bị giải thể mà vẫn hoạt động liên tục từ ngày 01/012012 với tên gọi là Ngân hàng TMCP Sài Gòn và mã số thuế mới là 0311449990, trong khi cơ quan thuế chưa có quyết định chấm dứt hiệu lực mã số thuế cũ đã cấp cho từng ngân hàng. Để tháo gỡ khó khăn cho Ngân hàng hợp nhất mới được thành lập và phù hợp với quy định của pháp luật, Tổng cục Thuế đồng ý để Ngân hàng TMCP Sài Gòn căn cứ vào Quyết định số 2716/QĐ-NHNN ngày 26/12/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 28/12/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu để có văn bản đề nghị Cục thuế địa phương làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của 03 ngân hàng được hợp nhất mà không phải tiến hành làm thủ tục giải thể doanh nghiệp.

2. Về đề nghị quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN…năm 2011 chậm nhất đến 30/03/2012.

Tại khoản 3, Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính quy định thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế đối với trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm kể từ ngày chấm dứt hoạt động hoặc tổ chức lại doanh nghiệp.

Theo Thông tư 28/2011/TT-BTC nêu trên thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Quyết định số 2716/QĐ-NHNN ngày 26/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng TMCP Sài Gòn hợp nhất chính thức hoạt động kể từ ngày 01/01/2012 và có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của 03 Ngân hàng thương mại, cổ phần: Đệ Nhất, Sài Gòn và Việt Nam Tín Nghĩa. Do vậy, các ngân hàng TMCP tham gia hợp nhất: Đệ Nhất, Sài Gòn và Việt Nam Tín Nghĩa phải thực hiện quyết toán thuế TNDN đến thời điểm 31/12/2011, đây cũng là thời điểm kết thúc năm tài chính 2011. Mặt khác, theo trình bày thì các ngân hàng được hợp nhất cũng đang tiến hành công tác kiểm toán năm 2011 để làm cơ sở chuyển số liệu đầu ký của báo cáo tài chính cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn hợp nhất sau này.

Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng, các ngân hàng bị hợp nhất làm thủ tục quyết toán thuế TNDN chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Đối với việc khai, nộp quyết toán thuế TNCN, đề nghị Ngân hàng thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Về sử dụng hóa đơn do Ngân hàng TMCP Sài Gòn hợp nhất phát hành từ 01/01/2012 nhưng chưa thực hiện thủ tục thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế.

Căn cứ khoản 4, Điều 9 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính thì Thông báo phát hành hóa đơn phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 05 ngày trước khi tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn.

Do thủ tục đăng ký hoạt động và được cấp mã số thuế cho Hội sở và các Chi nhánh cần thời gian ít nhất từ 5 đến 10 ngày. Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đơn vị mới thực hiện thủ tục thông báo phát hành hóa đơn. Thực tế có chi nhánh đến ngày 16/01/2012 mới nhận được giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh. Từ thực tế trên, Tổng cục Thuế cho phép Ngân hàng hợp nhất gửi Thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý chậm hơn so với thời gian quy định trong tháng 01/2012 và các hóa đơn ngân hàng đã phát hành kể từ ngày 01/01/2012 được chấp nhận là hợp lệ.

4. Về hóa đơn đầu vào của các chi nhánh trong cùng tỉnh/Thành phố kê khai thuế tập trung tại một đơn vị/ Hội sở:

Trường hợp một số đơn vị: điện, nước, điện thoại…chỉ chấp nhận xuất hóa đơn theo địa chỉ noi sử dụng dịch vụ, hóa đơn đầu vào ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của chi nhánh theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, nếu là hóa đơn hợp pháp, đủ điều kiện khấu trừ thuế theo quy định thì được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.

Đề nghị Ngân hàng TMCP Sài Gòn căn cứ quy định và các văn bản hướng dẫn hiện hành để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời để được hướng dẫn phù hợp.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng TMCP Sài Gòn được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ: PC, CS, KK, CNTT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1651/TCT-DNL thủ tục pháp lý về thuế khi hợp nhất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.024
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35