Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1643TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 03/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1643 TCT/DNK
V/v kê khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2004

Kính gửi:

Công ty TNHH XD-TM-KDN Trung Sơn
(Đ/c: số 64 Trương Định, F 7, Q3, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 62/CV.04 ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Công ty hỏi về việc kê khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Kể từ ngày 1/1/2004 các tổ chức kinh doanh chuyển quyền sử dụng đất thực hiện kê khai thuế TNDN theo hướng dẫn tại Điểm 2, Mục VII, Phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn tại Điểm 2, Mục VII, Phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN. Cụ thể như sau:

- Đối với tổ chức chuyên kinh doanh nhà, đất, kết cấu, hạ tầng, vật kiến trúc trên đất: Thực hiện kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế như đối với các cơ sở kinh doanh khác quy định tại Mục D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 nêu trên như sau: thực hiện kê khai thuế TNDN dự kiến phải nộp ngay từ đầu năm và tạm nộp số thuế TNDN hàng quý theo tờ khai thuế TNDN hoặc số thuế cơ quan thuế ấn định. Khi kết thúc kỳ tính thuế phải thực hiện quyết toán thuế đối với cơ quan thuế theo mẫu tờ khai quyết toán thuế số 02Đ/TNDN.

- Đối với tổ chức kinh doanh không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển quyền sử dụng đất: thực hiện kê khai và nộp tờ khai thuế theo mẫu số 02D/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo kê khai thuế của cơ quan thuế. Căn cứ số liệu trên tờ khai thuế cơ quan thuế sẽ xác định số thuế phải nộp hoặc không phải nộp và thông báo cho tổ chức kinh doanh. Tổ chức kinh doanh thực hiện nộp thuế theo thời hạn ghi trong thông báo chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày ra thông báo thuế.

Trường hợp Công ty được Thủ tướng Chính phủ cấp đất xây dựng cơ sở hạ tầng để bán, ngoài ra Công ty không kinh doanh gì khác thì Công ty kê khai thuế TNDN tạm nộp cả năm, cuối năm quyết toán.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1643 TCT/DNK ngày 03/06/2004 của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.217

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!