Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1642 TCT/CS ngày 16/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về vướng mắc về thuế thu nhập doanh nghiệp

Số hiệu: 1642TCT/CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 16/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1642 TCT/CS
V/v vướng mắc về thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Giang

 

Trả lời công văn số 16/CT-NV ngày 15/3/2002 của Cục thuế tỉnh Hà Giang về việc vướng mắc về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); Tổng cục thuế  có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ vào khoản 2a Điều 5 Mục II Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) ban hành kèm theo Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì chi phí về đất sử dụng bao gồm: tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù giải phóng mặt bằng... được xác định là giá TSCĐ vô hình và được trích khấu hao vào chi phí hợp lý.

2/Trường hợp doanh nghiệp mua quyền sử dụng đất của cá nhân không có hoá đơn thì giá trị quyền sử dụng đất được trích khấu hao được xác định theo kê khai của doanh nghiệp nhưng tối đa bằng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định cho loại  đất và vị trí tương tự. Trường hợp được giao đất không phải trả tiền sử dụng đất thì không được tính khấu hao.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1642 TCT/CS ngày 16/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về vướng mắc về thuế thu nhập doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.090
DMCA.com Protection Status