Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1630/VPCP-KTTH năm 2017 về thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng cảng biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1630/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 24/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1630/VPCP-KTTH
V/v thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng cảng biển

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 

Về đề nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Công văn số 0176/PTM-PC ngày 06 tháng 02 năm 2017), Hội doanh nhân trẻ Việt Nam (Công văn số 10/UBTW-DNT ngày 23 tháng 01 năm 2017), Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Công văn số 05/HHDM-CSTM ngày 09 tháng 01 năm 2017), Hiệp hội Bông sợi Việt Nam (Công văn số 02/2017/CV-VCOSA ngày 09 tháng 01 năm 2017); Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (Công văn số 389/UBND-TCNS ngày 23 tháng 01 năm 2017); ý kiến của Bộ Tài chính (Công văn số 1336/BTC-CST ngày 25 tháng 01 năm 2017), Bộ Tư pháp (Công văn số 301/BTP-KTrVB ngày 25 tháng 01 năm 2017), Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 804/BGTVT-TC ngày 20 tháng 01 năm 2017), Bộ Công Thương (Công văn s 855/BCT-XNK ngày 06 tháng 02 năm 2017) về việc thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cảng biển Hải Phòng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng để rà soát, xem xét cụ thể quy định về mức thu, đối tượng tính phí, nộp phí, tình trạng chồng lấn, trùng lắp (nếu có) và việc thực hiện thu phí trên của Thành phố Hải Phòng đảm bảo phù hợp với Luật phí và lệ phí, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 3 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Lê Mạnh Hà, Trợ lý TTgCP,

các Vụ: TH, ĐMDN, PL, KSTT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).
S 12

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1630/VPCP-KTTH năm 2017 về thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng cảng biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


832

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196