Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1627/TCHQ-TXNK thực hiện chính sách thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1627/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 04/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1627/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong thời gian gần đây Nhà nước đã ban hành một số chính sách mới cho năm 2012 như: Luật thuế bảo vệ môi trường; Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính; Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính và Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường. Đây là những vấn đề mới, phức tạp, do vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

1. Hướng dẫn cho doanh nghiệp khai báo mã số, xác định mức thuế, tính thuế theo quy định. Trong trường hợp cơ quan hải quan chưa thống nhất với khai báo về mã số và mức thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của người khai hải quan, nhưng đồng thời cũng chưa khẳng định được mã số chính xác của mặt hàng đó thì gửi báo cáo kèm toàn bộ hồ sơ của hàng hóa về Tổng cục Hải quan để có hướng dẫn cụ thể. Trước khi có văn bản trả lời của Tổng cục Hải quan thì tạm thời thực hiện theo mã số khai báo, không thực hiện việc ấn định thuế đối với hàng hóa khi chưa có mã số hướng dẫn thống nhất.

2. Tổng hợp những vướng mắc, bất cập cụ thể tại đơn vị, có đề xuất cách xử lý, báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn và tháo gỡ kịp thời.

3. Chủ động tập huấn cho cán bộ công chức hải quan và doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu trên địa bàn. Trường hợp có nhu cầu Tổng cục Hải quan hướng dẫn thì báo cáo cụ thể nội dung, thời lượng, thời gian….. để Tổng cục biết, bố trí chương trình tập huấn cùng địa phương.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1627/TCHQ-TXNK thực hiện chính sách thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.611

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121