Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1610/TCT/NV6 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đức Quế
Ngày ban hành: 15/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1610/TCT/NV6

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1610 TCT/NV6 NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ VIỆC CHỐNG THẤT THU THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XE Ô TÔ. XE HAI BÁNH GẮN MÁY

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo Điều 2, Quyết định số 41/2002/QĐ/TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế GTGT và thuế TNDN qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy thì giá làm căn cứ để truy thu thuế GTGT và thuế TNDN đối với các tổ chức kinh doanh bán xe ô tô, xe gắn máy ghi giá trên hoá đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá thị trường là giá tính thu lệ phí trước bạ.

Theo quy định này, giá tính thu lệ phí trước bạ phù hợp vừa có tác dụng quan trọng chống thất thu, chống lạm thu về lệ phí trước bạ, mà còn ảnh hưởng đến cả việc truy thu thuế GTGT và thuế TNDN. Do đó tại điểm 2 Công văn số 2852 TC/TCT ngày 26 tháng 3 năm 2002 của Bộ Tài chính về việc chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy, Bộ Tài chính đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan thuế phối hợp với các ngành khẩn trương tiến hành rà soát lại giá bán các loại xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên thị trường, đối chiếu với giá tính thu lệ phí trước bạ hiện đang áp dụng để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố ra quyết định điều chỉnh lại các trường hợp hiện nay giá tính thu lệ phí trước bạ không còn phù hợp với thực tế nữa nhằm đảm bảo từ sau ngày 1/4/2002 có thể thực hiện thống nhất trên địa bàn mình quản lý.

Qua phản ánh của nhiều cơ cở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy và qua công tác theo dõi, chỉ đạo thu thuế tại các địa phương, Tổng cục thuế nhận thấy vẫn có hiện tượng giá tối thiểu để tính thu lệ phí trước bạ của một số loại xe ô tô, xe hai bánh gắn máy ở một số địa phương còn chưa phù hợp với giá bán xe ô tô, xe hai bánh gắn máy thực tế trên thị trường, cụ thể là còn có biểu hiện giá tối thiểu tính thu lệ phí trước bạ một số loại xe ôtô, xe hai bánh gắn máy cao hơn giá bán thực tế trên thị trường, rất rễ gây thắc mắc và phản ứng trong các cơ cở kinh doanh khi cơ quan thuế thực hiện ấn định giá để tính truy thu thuế GTGT và thuế TNDN.

Đối với thu lệ phí trước bạ, giá tính lệ phí trước bạ xe ôtô, xe hai bánh gắn máy cao hay thấp hơn giá thị trường cũng không gây ảnh hưởng lớn đến người nộp vì nếu tính trên một đơn vị phương tiện nộp lệ phí trước bạ và tỷ lệ thu rất thấp (1%, 2%) thì thiệt hai không lớn; Nhưng nay theo Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì giá tối thiểu tính thu lệ phí trước bạ là căn cứ để xác định giá tính truy thu thuế GTGT và thuế TNDN, đối với những cơ cở kinh doanh có số lượng xe ôtô, xe hai bánh gắn máy bán ra lớn thì việc quy định giá tính lệ phí trước bạ không phù hợp với giá thị trường sẽ dẫn đến số thuế phải truy thu rất lớn sẽ ảnh hưởng đến cơ cở kinh doanh và ảnh hưởng lớn đến số thu ngân sách Nhà nước.

Do đó, để đảm bảo thực hiện tốt Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy tránh lạm thu thuế và giảm phản ứng của các cơ cở kinh doanh và dư luận, Tổng cục thuế yêu cầu Cục thuế các địa phương một lần nữa phối hợp với Sở tài chính Vật giá và các ngành tiến hành rà soát lại giá bán các loại xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên thị trường, đối chiếu với giá tính lệ phí trước bạ hiện đang áp dụng, điều chỉnh lại các trường hợp giá tính thu lệ phí trước bạ hiện nay không còn phù hợp với giá bán thực tế (cao hơn hoặc thấp hơn). Việc điều chỉnh giá phải kịp thời để khi cơ quan thuế thực hiện ấn định giá tính thuế GTGT và thuế TNDN trên cơ cở giá tối thiểu tính thu lệ phí trước bạ không bị các cơ cở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy phản ứng về việc quy định giá không phù hợp với giá bán thực tế và không làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của cơ cở.

Mỗi khi có biến đổi giá cả các loại xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên thị trường, cơ quan thuế phải có văn bản trình UBND tỉnh thành phố ra quyết định điều chỉnh ngay cho phù hợp. Để đảm bảo việc định giá được khách quan, tránh bị quy chụp là cơ quan thuế áp đặt và đề phòng các cơ cở kinh doanh khiếu nại về giá trong việc quy định giá tính lệ phí trước bạ, cơ quan thuế phải chủ động phối hợp với các ngành khảo sát, thống nhất giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên địa bàn trình UBND tỉnh, thành phố ra quyết định, trường hợp nếu xảy ra khiếu nại về giá tính thuế nên phối hợp cùng các ngành để giải thích cho đối tượng kinh doanh nắm rõ và thực hiện.

Nguyễn Đức Quế

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1610/TCT/NV6 ngày 15/04/2002 của Tổng cục Thuế về việc chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.603

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!