Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 161/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác định trị giá tính thuế lô hàng đồng hồ đeo tay hiệu ESSENCE do Hàn Quốc sản xuất

Số hiệu: 161/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 12/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 161/TCHQ-KTTT
V/v: GTT đồng hồ đeo tay hiệu ESSANCE NK

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4199/HQTP-GTT ngày 08/12/2005 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo theo nội dung công văn số 4880/TCHQ-KTTT ngày 21/11/2005 của Tổng cục về việc xác định trị giá tính thuế lô hàng đồng hồ đeo tay hiệu ESSANCE do Hàn Quốc sản xuất nhập khẩu thuộc tờ khai số 17883/NKD/SB ngày 08/09/2004 của Công ty TNHH TM T&S. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đề nghị như sau:

1. Tại công văn số 4199/HQTP-GTT của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh nêu thì sau khi bác bỏ trị giá khai báo, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã sử dụng phương pháp 6 (PP6) để xác định lại trị giá cho lô hàng. Tuy nhiên, trước đó tại công văn báo cáo số 1081/HQTP.GTT ngày 21/5/2005 thì Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh nêu đã sử dụng phương pháp khấu trừ (PP4) để xác định lại trị giá. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan TP. HCM báo cáo rõ đã sử dụng phương pháp nào để xác định lại trị giá lô hàng:

+ Trường hợp sử dụng phương pháp khấu trừ (PP4) thì yêu cầu Cục Hải quan TP. HCM gửi kèm các chứng từ phải nộp của doanh nghiệp theo quy định tại điểm 5 phần IV chương II Thông tư số 118/2003/TT-BTC.

+ Trường hợp sử dụng phương pháp suy luận (PP6) thì yêu cầu Cục Hải quan TP. HCM báo cáo đã sử dụng hết các cách vận dụng như quy định tại điểm 3 mục VI chương II Thông tư số 118/2003/TT-BTC chưa.

2. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đúng yêu cầu nêu tại công văn 4880/TCHQ-KTTT của Tổng cục về phần cơ sở khảo sát giá phải có kèm theo các chứng từ khảo sát (gửi kèm các chứng từ khảo sát), đồng thời đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh bổ sung thêm nội dung sau: Nội dung chứng minh trị giá khai báo của doanh nghiệp (Kèm các chứng từ chứng minh và ý kiến giải thích của doanh nghiệp).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết và triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 161/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác định trị giá tính thuế lô hàng đồng hồ đeo tay hiệu ESSENCE do Hàn Quốc sản xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.243
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.122.228