Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 1607/TCT-KK khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào hóa đơn xuất nội bộ 2016

Số hiệu: 1607/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Thu Phương
Ngày ban hành: 19/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1607/TCT-KK
V/v: khu trừ thuế GTGT đầu vào của hóa đơn xuất nội bộ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016.

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 257/CT-KTrT1 đề ngày 01/2/2016 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hóa đơn xuất nội bộ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đu vào được quy định tại:

- Tiết b điểm 1.3 khoản 1 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính;

- Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính;

- Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Mỹ Phú (Chi nhánh) tại Quảng Ngãi là đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Công ty TNHH Mỹ Phú (Công ty mẹ) tại Đà Nẵng và Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Tuấn Việt (Chi nhánh) là đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Tuấn Việt (Công ty mẹ) tại Quảng Bình. Công ty mẹ có thực hiện xuất hàng hóa cho Chi nhánh để bán, Chi nhánh thanh toán tiền hàng bằng cách nộp tiền mặt vào tài khoản của Công ty mẹ hoặc nộp tiền mặt trực tiếp tại Công ty mẹ mà không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Tổng cục Thuế giao Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Cục Thuế thành phố Đà Nng (đối với trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Mỹ Phú) và Cục Thuế tỉnh Quảng Bình (đối với trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Tuấn Việt) để kiểm tra, làm rõ:

- Nếu Công ty có quy chế nội bộ về việc thanh toán giữa Công ty mẹ và Chi nhánh theo hình thức nộp tiền mặt thì để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đồng ý với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc: chấp thuận cho Chi nhánh được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn GTGT có giá trị trên 20 triệu đồng do Công ty mẹ xuất giao hàng hóa luân chuyển nội bộ đến Chi nhánh để bán mà không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

- Nếu Công ty không có quy chế nội bộ về việc thanh toán giữa Công ty mẹ và Chi nhánh theo hình thức nộp tiền mặt thì không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn GTGT có giá trị trên 20 triệu đồng do Công ty mẹ xuất giao hàng hóa luân chuyển nội bộ đến Chi nhánh để bán mà không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Thuế TP Đà N
ng;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Bình;
- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1607/TCT-KK ngày 19/04/2016 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của hóa đơn xuất nội bộ do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.259

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!