Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 16025/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 09/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16025/BTC-TCT
V/v: Thuế GTGT của hoạt động viễn thông

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi:  Tổng công ty điện lực Việt Nam

 

Trả lời công văn số 4732/CV-EVN-TCKT ngày 15/9/2005 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam đề nghị hướng dẫn, kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) của hoạt động viễn thông công cộng, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Đối với dịch vụ viễn thông áp dụng hình thức đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng.

Các Điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là điện lực tỉnh) làm đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng được EVN Telecom uỷ quyền phát hành hoá đơn GTGT cho khách hàng và thu hộ cước dịch vụ viễn thông. Hoá đơn GTGT cước dịch vụ viễn thông mang tên và mã số thuế của EVN Telecom theo mẫu đăng ký với Tổng cục Thuế. Hoá đơn gồm 3 liên: liên 1 lưu tại EVN Telecom, liên 2 giao cho khách hàng, liên 3 lưu tại đại lý. Hàng tháng, các đại lý lập bảng kê hoá đơn đối với dịch vụ viễn thông làm đại lý gửi về EVNTelecom kèm theo hoá đơn GTGT để EVN Telecom làm căn cứ kê khai, nộp thuế GTGT cho doanh thu trên.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính; Căn cứ vào đặc thù tổ chức kinh doanh của EVN Telecom thì Điện lực tỉnh tính thuế GTGT cho doanh thu về hoa hồng được hưởng do làm đại lý dịch vụ viễn thông theo hình thức bán đúng giá hưởng hoa hồng cho EVN Telecom. Khi thanh toán doanh thu hoa hồng được hưởng theo hợp đồng đại lý dịch vụ viễn thông, các đại lý phát hành hoá đơn GTGT cho EVN Telecom. Hoá đơn ghi rõ doanh thu hoa hồng được hưởng chưa có thuế GTGT, thuế GTGT đầu ra đối với doanh thu hoa hồng. Các đại lý kê khai thuế GTGT đối với doanh thu hoa hồng được hưởng và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hoạt động đại lý các dịch vụ viễn thông theo quy định. Các Điện lực tỉnh làm đại lý dịch vụ viễn thông cho EVN Telecom phải kê khai thuế GTGT đầu vào đối với hoạt động đại lý viễn thông. Trường hợp thuế GTGT đầu vào của các hoạt động này lớn hơn thuế GTGT đầu ra thì Điện lực tỉnh không được kê khai để hoàn thuế GTGT mà phải kết chuyển sang kỳ sau để khấu trừ.

2. Đối với dịch vụ viễn thông theo hình thức bán lại.

Căn cứ hợp đồng ký giữa Điện lực tỉnh với khách hàng và lưu lượng sử dụng dịch vụ viễn thông hàng tháng của khách hàng. Các Điện lực tỉnh phát hành hoá đơn GTGT cho khách hàng theo mã số của mình đã đăng ký với cơ quan thuế. Điện lực tỉnh kê khai, nộp thuế GTGT cho toàn bộ doanh thu viễn thông thu của khách hàng.

Căn cứ vào hợp đồng đã ký giữa Điện lực tỉnh với EVN Telecom khi thanh toán phần doanh thu cho EVN Telecom được hưởng; EVN Telecom phát hành hoá đơn GTGT cho Điện lực tỉnh để làm căn cứ cho EVN Telecom kê khai, nộp thuế GTGT và Điện lực tỉnh kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì phản ánh về Bộ Tài chính để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế các tỉnh, TP
- Lưu: VT, TCT (VT, DNNN).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Trương Chí Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 16025/BTC-TCT ngày 09/12/2005 của Bộ Tài chính về việc thuế GTGT của hoạt động viễn thông công cộng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.122

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.251.94