Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1596/TCT-CS năm 2017 về thuế nhà thầu đối với dịch vụ chuyển phát từ nước ngoài về Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1596/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Hoàng Thị Hà Giang
Ngày ban hành: 25/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1596/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3910/CT-TTHT ngày 25/1/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội hỏi về thuế nhà thầu đối với dịch vụ chuyển phát từ nước ngoài về Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến về mặt nguyên tắc như sau:

Căn cứ điểm b6, khoản 1, Điều 12 và điểm b8, khoản 1, Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính quy định về doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNDN đối với dịch vụ chuyển phát quốc tế.

Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 12 và điểm a, khoản 2, Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên quy định tỷ lệ % để tính thuế GTGT và tỷ lệ % đ tính thuế TNDN trên doanh thu đối với ngành kinh doanh vận tải.

Căn cứ Quyết định số 39/2010/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam thì dịch vụ chuyển phát thuộc ngành Bưu chính và chuyển phát.

Căn cứ Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17/6/2010 và Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính thì hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính là hoạt động kinh doanh có điều kiện.

Theo thông tin Công ty TNHH Sebang Vina cung cấp tại công văn số 201603001/CV-FCT thì ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm: Dịch vụ đại lý vận tải (bao gồm cả hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và lập kế hoạch bốc dỡ hàng hóa, dịch vụ giao nhận hàng hóa); kho bãi và lưu giữ hàng hóa.

Theo hợp đồng đại lý giữa Công ty TNHH Sebang Vina và Công ty TKHH Sebang Express (Hàn Quốc) ký ngày 12/10/2015 có thỏa thuận: “cả hai bên đồng ý làm đại lý cho bên kia tại quốc gia mà họ có trụ sở chính để tiến hành việc kinh doanh và hoạt động vận tải đa phương thức theo đường hàng không, đường biển và đường bộ...”.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ tình hình thực tế tại Công ty TNHH Sebang Vina để xác định hoạt động kinh doanh của Công ty là dịch vụ vận tải hay dịch vụ chuyển phát để áp dụng chính sách thuế nhà thầu cho phù hợp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC, Vụ HTQT (TCT);
- Website-TCT;

- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1596/TCT-CS năm 2017 về thuế nhà thầu đối với dịch vụ chuyển phát từ nước ngoài về Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.328

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.22.151