Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 159/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Công văn trả lời Trường Trung học Phổ thông Dân lập Tân Trào

Số hiệu: 159/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 159/TCT-PCCS
V/v: Công văn trả lời Trường THPT Dân lập Tân Trào

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11381/CT-TTHT ngày 13/11/2006 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc công văn trả lời Trường THPT Dân lập Tân Trào về nội dung thuế GTGT đối với người có nhà cho thuế để làm trường học. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Đối với trường THPT Dân lập Tân Trào thì thực hiện thống nhất theo công văn số 13196/BTC-CST ngày 25/10/2006 do Vụ Chính sách thuế ký theo chỉ đạo của Bộ.

- Không đặt vấn đề xử lý lại đối với các trường hợp đã xử lý trước đây khác với nội dung xử lý đối với Trường THPT Dân lập Tân Trào.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Cục thuế thành phố Hải Phòng;
- Chi cục thuế An Lão;
- Trường THPT Dân lập Tân Trào;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 159/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Công văn trả lời Trường Trung học Phổ thông Dân lập Tân Trào

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.291
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126