Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 15822/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 06/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15822/BTC-TCHQ
V/v: Giải tỏa cưỡng chế Công ty  XNK Vật tư TB ngành in

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Bộ văn hóa thông tin

Phúc đáp công văn số 4599/BVHTT-KHTC ngày 11/11/2005 của Bộ Văn hóa – Thông tin v/v đề nghị khoanh nợ thuế và giải tỏa cưỡng chế đối với Công ty XNK Vật tư Kỹ thuật ngành in, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Để tạo thuận lợi cho Công ty XNK Vật tư thiết bị ngành in trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trong khi chờ kết luận chính thức của cơ quan Công an, Bộ Tài chính đồng ý tạm thời giải tỏa cưỡng chế cho Công ty Xuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị ngành in với các điều kiện:

- Công ty không còn khoản nợ thuế, nợ phát ngoài khoản nợ thuế theo Quyết định số 635/QĐ-TrT của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng-Sân bay Vũng Tàu.

- Công ty phải nộp ngay và nộp đủ số thuế phát sinh (nếu có) của các lô hàng khi thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu.

Đề nghị Bộ Văn hóa – Thông tin thông báo để Công ty XNK Vật tư Thiết bị ngành in được biết và liên hệ với Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn thủ tục giải tỏa cưỡng chế theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS thuế, Ttra;
- Lưu: VT, TCHQ (KTSTQ,KTTT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trương Chí Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 15822/BTC-TCHQ ngày 06/12/2005 của Bộ Tài chính về việc đề nghị khoanh nợ thuế và giải tỏa cưỡng chế đối với Công ty XNK Vật tư Kỹ thuật ngành in

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.820

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.95.36
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!