Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1582/TCT-DNL năm 2017 thực hiện Điều 2 Nghị định 10/2017/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1582/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 24/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1582/TCT-DNL
V/v: Triển khai thực hiện Điều 2 Nghị định số 10/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty phát điện 1;
- Tổng công ty phát điện 2;
- Tổng công ty phát điện 3.

Ngày 09/02/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2017/NĐ-CP về quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng.

Điều 2 Nghị định số 10/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định về khai, tính và nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Để triển khai thực hiện Điều 2 Nghị định số 10/2017/NĐ-CP đảm bảo thống nhất theo quy định của pháp luật, sau khi báo cáo và thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Về khai thuế GTGT của công ty sản xuất điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện:

Các công ty sản xuất điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và hạch toán phụ thuộc Tổng công ty phát điện thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, kê khai thuế GTGT theo Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

2. Về giá tính thuế GTGT:

Việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng của các công ty sản xuất điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam được thực hiện như sau:

a) Đối với các công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện:

- Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với điện của các công ty thủy điện là giá bán điện cho khách hàng ghi trên hóa đơn theo hợp đồng mua bán điện.

- Trường hợp công ty thủy điện không trực tiếp bán điện thì giá tính thuế giá trị gia tăng đối với điện của các công ty thủy điện là giá bán điện cho công ty mẹ do Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố trước ngày 31 tháng 3 hàng năm để áp dụng thống nhất nhưng không thấp hơn chi phí sản xuất điện bình quân năm trước liền kề (không bao gồm chi phí lãi vay và chênh lệch tỷ giá) của các nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và của các nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc Tổng công ty phát điện.

b) Đối với các công ty nhiệt điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện:

- Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với điện của các công ty nhiệt điện, bao gồm cả các công ty nhiệt điện được công ty mẹ ủy quyền trực tiếp lập hóa đơn giá trị gia tăng bán điện cho khách hàng là giá bán điện cho khách hàng ghi trên hóa đơn theo hợp đồng mua bán điện.

- Trường hợp các công ty nhiệt điện không trực tiếp bán điện cho khách hàng thì giá tính thuế giá trị gia tăng là giá bán cho công ty mẹ do Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố trước ngày 31 tháng 3 hàng năm để áp dụng thống nhất nhưng không thấp hơn giá mua điện bình quân năm trước liền kề của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm ban hành văn bản công bố giá bán điện để xác định giá tính thuế giá trị gia tăng trước ngày 31/3 hàng năm theo quy định tại Nghị định số 10/2017/NĐ-CP .

3. Về hiệu lực thi hành:

Nghị định số 10/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 01/04/2017, do đó việc khai thuế GTGT của các công ty sản xuất điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 10/2017/NĐ-CP áp dụng từ kỳ tính thuế tháng 4 năm 2017 (khai thuế chậm nhất vào ngày 20/5/2017).

Việc kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và phân chia nguồn thu thuế đối với trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các Tổng công ty phát điện thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam và các công ty sản xuất điện thực hiện theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp và quản lý thuế.

Đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các Tổng công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Cục Thuế các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn các công ty sản xuất điện thuộc đối tượng áp dụng Điều 2 Nghị định số 10/2017/NĐ-CP thực hiện khai thuế, nộp thuế theo quy định và hướng dẫn nêu trên.

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Tổng cục Thuế để có hướng dẫn kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ CST, PC, NSNN, Cục TCDN;
- Vụ CS, PC, DTTT;
- Lưu: VT, DNL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1582/TCT-DNL năm 2017 thực hiện Điều 2 Nghị định 10/2017/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.158

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102