Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1580/TCHQ-TXNK 2015 xét miễn thuế

Số hiệu: 1580/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 14/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 1580/TCHQ-TXNK
V/v xét miễn thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 50/UBMC ngày 06/02/2015 về việc đề nghị xét miễn thuế đối với 01 xe ô tô Toyota Land Cruiser Prado TX-L 2.7L do Ủy hội sông Mê Công quốc tế tài trợ cho Ủy ban sông Mê Công Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở xét miễn thuế, Tổng cục Hải quan đề nghị Ủy ban sông Mê Công Việt Nam nêu rõ việc tài trợ chiếc xe nêu trên thực hiện theo Hiệp định về hoạt động của Ủy hội sông Mê Công Quốc tế ký giữa Chính phủ Vương quốc Cămpuchia, CHDCND Lào, Vương quốc Thái Lan và CHXHCN Việt Nam ngày 26/4/2000 về tài sản của Ủy hội sông Mê Công Quốc tế hay theo dạng quà tặng. Đề nghị Ủy ban sông Mê Công nêu rõ và bổ sung các hồ sơ cần thiết để Tổng cục Hải quan có căn cứ trình Bộ Tài chính giải quyết theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ủy ban sông Mê Công Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1580/TCHQ-TXNK ngày 14/02/2015 về xét miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.561

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!