Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1578/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1578/TCT-PCCS
V/v: Hoàn thuế GTGT mua hàng dự trữ QG

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi:  Công ty cổ phần lương thực và dịch vụ Quảng Nam

 

Trả lời công văn số 77/CV-LT ngày 17/12/2004 của Công ty Cổ phần Lương thực và Dịch vụ Quảng Nam đề nghị khấu trừ thuế GTGT đầu vào của số hàng hóa mua của Cục Dữ trữ quốc gia, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại công văn số 13969/TC-DTQG ngày 29/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Các doanh nghiệp mua hàng dự trữ quốc gia từ 01/01/2004 đến 30/9/2004 theo giá bán của Bộ Tài chính quy định ghi trên hợp đồng mua, bán hàng dự trữ quốc gia đã có thuế GTGT đối với các mặt hàng: vật tư hàng hóa dự trữ, lương thực” được hoàn lại thuế GTGT từ nguồn tiền bán h2ng dự trữ quốc gia. Theo nội dung công văn nêu trên thì chỉ những doanh nghiệp mua hàng dự trữ quốc gia từ ngày 1/1/2004 đến ngày 30/9/2004 theo giá bán của Bộ Tài chính quy định ghi trên hợp đồng và có quy định rõ giá thanh toán đã có thuế GTGT thì mới được hoàn thuế từ nguồn tiền bán hàng dự trữ quốc gia. Trường hợp tại hợp đồng mua bán giữa Công ty cổ phần lương thực và dịch vụ Quảng Nam và cơ quan Dự trữ quốc gia khu vực không quy định rõ giá thanh toán đã bao gồm cả thuế GTGT thì Công ty không được hoàn thuế GTGT từ nguồn tiền bán hàng dự trữ quốc gia.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Lương thực và Dịch vụ Quảng Nam được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Dự trữ quốc gia
- Lưu: VP (TH, HC); TCT: VP (HC); Ban DNNN PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1578/TCT-PCCS ngày 26/05/2005 của Tổng Cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT mua hàng dự trữ QG

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.527

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!