Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1577/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với điều hòa không khí lắp trên ôtô

Số hiệu: 1577/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1577/TCT-PCCS
V/v: Thuế GTGT đối với Điều hòa không khí lắp trên ôtô

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Nam Định

 

Trả lời công văn số 277CT/DN2 ngày 20/1/2006 của Cục thuế tỉnh Nam Định về việc thuế GTGT đối với Điều hòa không khí lắp trên ôtô; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục II phần B Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 4/12/2003 của Chính phủ quy định: "Điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000BTU trở xuống" thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB 15% và tại Điểm 3.23 Mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định: "hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt", thuộc diện chịu thuế GTGT 10%. Căn cứ quy định trên:

- Trường hợp máy Điều hòa không khí lắp trên ôtô có công suất từ 90.000BTU trở xuống áp dụng thuế suất thuế TTĐB là 15% và thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất là 10%.

- Trường hợp máy Điều hòa không khí lắp trên ôtô có công suất trên 90.000BTU không thuộc diện chịu thuế TTĐB và thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất là 5%.

Trường hợp Công ty mua vào, bán ra mặt hàng máy Điều hòa không khí lắp trên ôtô nhưng không ghi công suất máy Điều hòa, thì đề nghị Cục thuế tỉnh Nam Định phối hợp với Sở Công nghiệp và Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp tỉnh kiểm tra và xác định công suất máy để thu thuế TTĐB, GTGT theo hướng dẫn nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Nam Định được biết. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo Tổng cục để có hướng dẫn kịp thời./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1577/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với điều hòa không khí lắp trên ôtô

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.123

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182