Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1569TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1569TCT/TS
V/v: Hoàn trả thuế SDĐNN đã thu thừa nộp NSNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tiền Giang

Trả lời công văn số 130/CT-THDT ngày 22/4/2005 của Cục thuế tỉnh Tiền Giang đề nghị hướng dẫn việc thoái trả tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) đã thu thừa do sự nhầm lẫn trong việc thực hiện chính sách miễn, giảm thuế theo quy định tại Thông tư số 112/2003/TT-BTC ngày 19/11/2003 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2.1, Mục I, Thông tư số 112/2003/TT-BTC ngày 19/11/2003 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại Công văn số 3952 TC/VP ngày 05/4/2005 của Bộ Tài chính thì các hộ nông dân (hộ được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp) được miễn thuế SDĐNN đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức của hộ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ đứng tên vợ hoặc chồng đều được miễn thuế theo quy định này).

Trường hợp các hộ nông dân có đặc điểm như Cục thuế nêu tại công văn số 130 (hộ nông dân có thành viên là chồng không phải là nông dân nhưng đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc trong Sổ bộ thuế SDĐNN của hộ) thuộc diện được miễn thuế SDĐNN theo quy định và hướng dẫn nêu trên, nếu chưa được miễn thuế mà chỉ được giảm 50% thuế SDĐNN đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức theo quy định tại Điểm 4, Mục I, Thông tư số 112/2003/TT-BTC ngày 19/11/2003 của Bộ Tài chính thì Cục thuế tỉnh Tiền Giang phối hợp với các ngành liên quan ở địa phương phương báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc thực hiện hoàn trả 50% thuế SDĐNN đã thu đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức của những hộ này theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện việc hoàn trả thuế SDĐNN đã thu thừa nộp ngân sách Nhà nước trường hợp này: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính (trên cơ sở của quy định tại Điểm 5, Mục III, Thông tư số 112/2003/TT-BTC ngày 19/11/2003 của Bộ Tài chính).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Tiền Giang biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Tiền Giang;
- Lưu VP (HC), TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1569 TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc hoàn trả thuế SDĐNN đã thu thừa nộp NSNN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.361

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.179.37
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!