Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1569/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1569/TCT-HT
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2008

 

Kính gửi:

Xí nghiệp kinh doanh các SP dầu khí Đặng Phước
(Địa chỉ: Lô D4-D6KCN Trà Đa - TP. Pleiku - Gia Lai)

 

Trả lời vướng mắc về thuế theo công văn số 115/TT-ĐP ngày 31/12/2007 của Xí nghiệp kinh doanh các SP dầu khí Đặng Phước (Xí nghiệp) về việc xuất hóa đơn GTGT đối với tài sản điều chuyển, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết  b.2, điểm 5.18, Mục IV, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định:

"Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định".

Theo công văn trình bày của Xí nghiệp thì Công ty TNHH một thành viên TM & DL Đăng Phước và Công ty TNHH một thành viên SX & KD tổng hợp Đặng Phước được thành lập trên cơ sở các Chi nhánh của Xí nghiệp. Các Công ty TNHH này là những pháp nhân mới, tách biệt hoàn toàn về tài sản và hạch toán độc lập với Xí nghiệp. Căn cứ quy định trên, khi Xí nghiệp điều chuyển tài sản từ các Chi nhánh của Xí nghiệp sang hai Công ty TNHH một thành viên, Xí nghiệp phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Xí nghiệp biết và thực hiện, nếu còn nội dung nào chưa rõ đề nghị Xí nghiệp liên hệ với Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ Cục thuế Gia Lai để được hướng dẫn thêm./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Gia Lai;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, CS; TTTĐ;
- Lưu: VT, HT(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1569/TCT-HT ngày 23/04/2008 trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.033

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!