Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15649/BTC-TCHQ năm 2015 về miễn thuế đối với nguyên liệu sản xuất dụng cụ chỉnh hình do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 15649/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 15649/BTC-TCHQ
V/v miễn thuế đối với nguyên liệu sản xuất dụng cụ chnh hình.

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 8333/VPCP-KTTH ngày 13/10/2015 của Văn phòng Chính phủ;

- Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 1193/LĐTBXH-KHTC ngày 06/04/2015 về việc miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng đối với lô hàng nguyên vật liệu sản xuất dụng cụ chỉnh hình, cấp miễn phí cho người tàn tật nghèo;

Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Đồng ý miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng lô hàng gồm 5.600 tấm nhựa Polypropylen và 520 kg dây nhựa hàn với giá trị ước tính 126.117 EUR do Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nng là đu mối nhập khẩu để sản xuất, cung cấp miễn phí chi giả; dụng cụ chỉnh hình cho người tàn tật nghèo.

2. Đ nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ được giao quản lý lô hàng nêu trên phối hợp với Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nng làm th tục nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và quản lý, sử dụng lô hàng nguyên vật liệu để sản xuất dụng cụ chỉnh hình và cấp phát cho người nghèo đúng mục đích theo thỏa thuận hợp tác với Quỹ đặc biệt vì người tàn tật của Ủy ban quốc tế Chữ thập đỏ (ICRC-SFD).

3. Giao Tổng cục Hải quan ch đạo Cục Hải quan thành phố Đà Nng sau khi làm thủ tục nhập khẩu miễn thuế cho lô hàng nêu trên thì tiến hành theo dõi, kiểm tra việc dùng nguyên vật liệu để sản xuất dụng cụ chỉnh hình và cấp phát cho người nghèo theo đúng mục đích ca thỏa thuận hợp tác vi Quỹ đặc biệt vì người tàn tật của Ủy ban quốc tế Chữ thập đỏ (ICRC-SFD) và yêu cầu Bệnh viện phải gửi báo cáo quyết toán việc nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất dụng cụ chỉnh hình cho Cục Hải quan thành phố Đà Nng tiến hành kiểm tra.

Trường hợp nếu phát hiện Bệnh viện và các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được giao quản lý lô hàng nêu trên sử dụng nguyên vật liệu không đúng theo mục đích của Thỏa thuận thì tiến hành ấn định thuế và xử phạt theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Văn phòng Chính phủ (để b/c);
-
BY tế;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thành phố Đà Nng;
- Cục HQ TP Đà Nng (để t/h);
- Lưu: VT, TCHQ
(14b).

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15649/BTC-TCHQ năm 2015 về miễn thuế đối với nguyên liệu sản xuất dụng cụ chỉnh hình do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.703

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215