Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1552 TCT/NV5 ngày 11/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về thời gian chuyển lỗ

Số hiệu: 1552TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 11/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1552 TCT/NV5
V/v Thời gian chuyển lỗ

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2976/XMSM ngày 28/3/2002 củ Công ty Liên doanh (CTLD) Xi măng HOL CIM Việt Nam (trước là CTLD) Xi măng Sao mai) về thời gian miễn giảm thuế lợi tức và chuyển lỗ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Việc đăng ký chuyển lỗ của CTLD Xi măng HOLCIM Việt Nam tại công văn số 2976/XMSM nêu trên chưa phù hợp với quy định tại Nghị định số 24/2000/NĐ/CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ; Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 08/3/2001 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công văn số 1268 TCT/NV5 ngày 28/3/2002 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn CTLD Xi măng HOLCIM Việt Nam đăng ký chuyển lỗ theo đúng quy định tại Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 28/3/2001 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn CTLD Xi măng HOLCIM Việt Nam thực hiện./.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1552 TCT/NV5 ngày 11/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về thời gian chuyển lỗ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.914
DMCA.com Protection Status