Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1551 TCT/NV5 ngày 11/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế GTGT và TNDN theo năm tài chính

Số hiệu: 1551TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 11/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1551 TCT/NV5
V/v Quyết toán thuế GTGT và TNCN theo năm tài chính

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

 

Tổng cục thuế nhận được công văn số 191/VPLD ngày 2/4/2002 của Công ty AJINOMOTO Việt Nam đề nghị được thay đổi năm tính thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân theo năm tài chính khác với năm dương lịch; vấn đề này Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục II công văn số 687TCT/NV2 ngày 6/3/2001 của Tổng cục thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế năm 2000 thì: "đối với thuế GTGT, năm quyết toán thuế được tính theo năm dương lịch, trường hợp các đơn vị được Bộ Tài chính đồng ý cho quyết toán năm tài chính khác với năm dương lịch nếu việc quyết toán thuế GTGT theo năm dương lịch có khó khăn thì được quyết toán thuế GTGT theo năm tài chính".

Tổng cục đề nghị Cục thuế tỉnh Đồng Nai căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty AJINOMOTO Việt Nam, nếu gặp khó khăn khi thực hiện quyết toán thuế GTGT theo năm dương lịch thì hướng dẫn Công ty thực hiện quyết toán thuế GTGT theo năm tài chính.

Đối với thuế thu nhập cá nhân, Công ty thực hiện việc quyết toán thuế theo đúng quy định tại Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17/1/2002 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công văn số 687TCT/NV2 ngày 6/3/2001 nêu trên.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1551 TCT/NV5 ngày 11/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế GTGT và TNDN theo năm tài chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.135
TVPL:
DMCA.com Protection Status