Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15456/BTC-TCT năm 2017 về chỉ đạo phối hợp giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế trong việc xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 15456/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 15/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Phối hợp xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 15456/BTC-TCT về việc chỉ đạo phối hợp giữa cơ quan đăng kí đất đai và cơ quan thuế trong việc xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh/thành phố chỉ đạo cơ quan Thuế phối hợp với cơ quan Đăng ký đất đai thực hiện:

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, trao đổi thông tin điện tử trong việc giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai;

- Hướng dẫn người chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) lấy xác nhận của UBND xã/phường trên tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của người chuyển QSDĐ gửi kèm hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính;

- Thống nhất nội dung hướng dẫn và niêm yết công khai các hồ sơ tài liệu cần có liên quan xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, trong đó có các giấy tờ chứng minh trường hợp miễn giảm.

Công văn 15456/BTC-TCT được ban hành vào ngày 15/11/2017.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 15456/BTC-TCT
V/v chỉ đạo phi hợp giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế trong việc xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân theo Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 và Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 (thay thế) giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế đã đạt được kết quả tốt, giảm thủ tục hành chính và thời gian giải quyết hồ sơ, được người dân và xã hội đánh giá cao. Đặc biệt, trong năm 2016, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên môi trường và UBND các tỉnh/thành phố đã phối hợp chỉ đạo cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế triển khai thí điểm việc kết nối liên thông điện tử tại 8 tỉnh/TP, giúp làm giảm số ngày giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất là cá nhân, hộ gia đình từ 5 ngày xuống còn 3 ngày làm việc.

Hiện nay, ngành thuế đã nâng cấp hệ thống trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai tập trung cho tất cả các tỉnh/thành phố trên toàn quốc theo đó đảm bảo duy trì kết ni trao đổi của 8 tỉnh đã kết nối trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình và sn sàng kết nối trao đổi thông tin điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế các tnh/thành phố chưa triển khai trao đổi thông tin theo hình thức điện tử.

Để đảm bảo duy trì việc liên thông tiếp nhận và xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho người dân và tiến tới triển khai thực hiện kết ni trao đổi thông tin theo hình thức điện tử, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố phối hợp với Bộ Tài chính:

1. Tiếp tục chỉ đạo cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế trên địa bàn phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc giải quyết thủ tục hành chính nói chung và giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai người dân, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện việc kết nối, trao đổi thông tin điện tử giữa hai cơ quan.

2. Phối hợp tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, cụ thể:

- Chỉ đạo cơ quan Đăng ký đất đai phối hợp với cơ quan Thuế trong việc hướng dẫn người chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đối với hồ sơ chuyển đổi, chuyn nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất) lấy xác nhận của UBND xã/phường trên tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của người chuyển quyền sử dụng đất (nếu có) gửi kèm hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính, đồng thời đề nghị cơ quan Đăng ký đất đai kiểm soát thông tin này trước khi gửi hồ sơ sang cơ quan Thuế để cơ quan Thuế có cơ sở xác định nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của người chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế trên địa bàn thống nht nội dung hướng dẫn và niêm yết công khai các hồ sơ tài liệu cần có liên quan xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, trong đó có các giấy tờ chứng minh trường hợp miễn giảm để cơ quan Thuế có đủ căn cứ để xác định đối tượng miễn giảm và số thuế được miễn, giảm đối với các trường hợp được miễn giảm thuế theo quy định pháp luật.

Bộ Tài chính xin trân trọng cảm ơn sự phi hp của UBND các tỉnh/thành ph./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ TNMT;
- Các Vụ: PC, CS, Cục QLCS (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Website Tổng cục Thuế
;
- Lưu: VT, TCT (VT, KK (2b)).80

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

Tin, bài liên quan:

Phối hợp xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15456/BTC-TCT năm 2017 về chỉ đạo phối hợp giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế trong việc xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.018
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122