Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15448/BTC-TCT về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động mua bán cước vận tải quốc tế do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 15448/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 02/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 15448/BTC-TCT
V/v thuế GTGT đối với hoạt động mua bán cước vận tải quốc tế

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Tài chính nhận được công văn của các đơn vị đề nghị hướng dẫn về áp dụng thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động mua bán cước vận tải quốc tế. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ theo hướng dẫn tại điểm 1.1. Mục II, Phần B và tại điểm 3, Mục II, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng thì trường hợp cơ sở kinh doanh không trực tiếp vận tải quốc tế có thuê doanh nghiệp khác thực hiện vận tải quốc tế để cung cấp cho khách hàng thì khi thu tiền của khách hàng: đối với phần cước vận tải quốc tế mà cơ sở đi thuê lại nếu đáp ứng các điều kiện nêu tại Điều 2 Thông tư số 112/2009/TT-BTC ngày 2/6/2009 của Bộ Tài chính thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 0%; đối với phần chênh lệch giữa giá bán cước và giá mua cước vận tải quốc tế thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

Bộ Tài chính hướng dẫn để các Cục thuế được biết, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để Bộ Tài chính có hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH GNHH Jupiter Pacific;
- Công ty TNHH Royal Cargo;
- Công ty cổ phần Sài Gòn Hỏa Xa;
- Vụ PC, CST;
- Lưu: VT, TCT (VT, PC, CS(3B)).  

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 15448/TC-TCT
Re: Value-added tax (VAT) rates for international transportation freight purchase and sale

Hanoi, November 02, 2009

 

To: Provincial-level Tax Departments

The Ministry of Finance has received enterprises’ official letters requesting the guidance on the application of value-added tax (VAT) for international transportation freight purchase and sale. Regarding this matter, the Ministry of Finance gives the following opinions:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15448/BTC-TCT về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động mua bán cước vận tải quốc tế do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.102
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.63.218