Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1541/TCT-CS năm 2015 về thuế giá trị gia tăng đối với việc khấu trừ, hoàn thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1541/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1541/TCT-CS
V/v: thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 784/CT-KTr1 ngày 30/01/2015 và công văn số 9717/CT-KTr1 ngày 31/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về việc khấu trừ, hoàn thuế của Công ty TNHH Nhật Linh Móng Cái, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT quy định đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn trên và báo cáo giải trình, đề xuất của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 9717/CT-KTr1 ngày 31/12/2014 và công văn số 784/CT-KTr1 ngày 30/01/2015, trường hợp Công ty TNHH Nhật Linh Móng Cái ký hợp đồng mua hàng hóa với Công ty Cổ phần Quốc tế Minh Việt (mua đứt bán đoạn), hàng hóa mua vào có hóa đơn hợp lệ và được thanh toán qua ngân hàng thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 784/CT-KTr1 ngày 30/01/2015 về việc xử lý khấu trừ và hoàn thuế đối với Công ty TNHH Nhật Linh Móng Cái khi mua hàng hóa của Công ty Cổ phần Quốc tế Minh Việt theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, KK&KTT;
- Lưu VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1541/TCT-CS năm 2015 về thuế giá trị gia tăng đối với việc khấu trừ, hoàn thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.079

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49