Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1524TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1524TCT/ĐTNN
V/v: khấu trừ thuế GTGT của hóa đơn quá hạn quy định.


Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 65/CT-TTr-D2 ngày 5/1/2005 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về khấu trừ thuế GTGT của hóa đơn đầu vào quá thời hạn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra ngày thực tế giao nhận hóa đơn, vì lý do gì bên lập hóa đơn từ tháng 12/2001 mà đến tháng 5/2002 mới giao hóa đơn, bên giao hóa đơn phải xác nhận bằng văn bản lý do; đồng thời kiểm tra xem bên bán hạch toán doanh thu, thuế GTGT các hóa đơn này như thế nào? Nếu hóa đơn nêu trên bên giao bên nhận (có chữ ký) tương ứng thời điểm thì cho hạch toán và kê khai khấu trừ và phạt cả hai bên về vi phạm việc lập giao hóa đơn bán hàng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP (HC), DNK (2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1524 TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về khấu trừ thuế GTGT của hóa đơn đầu vào quá thời hạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.442

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.20.185
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!