Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1511 TCT/NV5 ngày 09/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc chuyển lỗ

Số hiệu: 1511TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 09/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1511 TCT/NV5
V/v: Chuyển lỗ

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Đồng Nai
- Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 266/CT-TTr ngày 7/3/2002 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai và công văn số 01/03NPV ngày 12/3/2002 của Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Công ty Nippon Paint) về vấn đề chuyển lỗ của Công ty Nippon Paint, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 51TC/TCT ngày 3/7/1993, Thông tư số 74 TC/TCT ngày 20/10/1997, Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 và công văn số 7203 TC/TCT ngày 1/8/2001 của Bộ Tài chính, Công ty Nippon Paint được đăng ký phương án chuyển lỗ theo quy định tại Thông tư số 13/2001/TT-BTC nêu trên đối với khoản lỗ phát sinh năm tài chính 1995, 1996 nếu việc đăng ký chuyển lỗ không làm thay đổi số thu Ngân sách Nhà nước đã được cơ quan thuế quyết toán.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đồng Nai, Công ty TNHH Nippon Paint biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1511 TCT/NV5 ngày 09/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc chuyển lỗ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.013
DMCA.com Protection Status