Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15088/CT-TTHT năm 2017 về giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 15088/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 05/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15088/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Kaefer Engineering (Việt Nam)
(Đ/c: Phòng 330, Khách sạn Thể Giao, Phố Lê Văn Thêm, P Nhân Chính, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội)
MST: 0302674615

Trả lời công văn số KEVL.F7.026 ngày 03/03/2017 của Công ty TNHH Kaefer Engineering (Việt Nam) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế TNCN đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế.

+ Tại khoản 3 Điều 1 quy định về đối tượng áp dụng:

“3. Cá nhân ký hợp đồng lao động với tổ chức, cá nhân ngoài Khu kinh tế, nhưng được cử đến làm việc tại Khu kinh tế đ thực hiện các hợp đồng kinh tế do tổ chức, cá nhân ngoài Khu kinh tế ký kết với Ban quản lý khu kinh tế, cơ quan quản Nhà nước tại Khu kinh tế hoặc với tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh tại Khu kinh tế.”

+ Tại khoản 2 Điều 2 quy định về thu nhập chịu thuế làm căn cứ giảm thuế:

“2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân được cử đến làm việc tại Khu kinh tế nhận được do tổ chức, cá nhân ngoài Khu kinh tế trả để thực hiện các hợp đồng kinh tế ký kết với Ban quản lý Khu kinh tế, cơ quan quản lý Nhà nước tại Khu kinh tế hoặc tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh tại Khu kinh tế.”

+ Tại Điều 3 quy định về xác định số thuế được giảm.

- Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân:

+ Tại khoản 2 Điều 2 quy định về thu nhập từ tiền lương, tiền công.

+ Tại Điều 25 quy định về khấu trừ thuế.

+ Tại Điều 26 quy định về khai thuế, quyết toán thuế.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Kaefer Engineering (Việt Nam) cử nhân viên đến làm việc tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa để thực hiện hợp đồng lắp đặt giàn giáo đã ký với tổ hợp nhà thầu JGCS (nhận thầu chính thực hiện gói thầu EPC dự án Liên hp lọc dầu Nghi Sơn), nếu tổ hợp nhà thầu là tổ chức có hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh tại Khu kinh tế Nghi Sơn thì các cá nhân thuộc đối tượng được giảm thuế theo Thông tư 128/2014/TT-BTC. Công ty căn cứ hướng dẫn của Thông tư số 111/2013/TT-BTC đối chiếu với tình hình thực tế của các cá nhân là cá nhân cư trú hay không cư trú để xác định thu nhập chịu thuế TNCN của các cá nhân trong năm 2016 - làm căn cứ để tính giảm thuế TNCN khi quyết toán thuế TNCN cho cá nhân, mức giảm thuế được áp dụng theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư 128/2014/TT-BTC .

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Kaefer Engineering (Việt Nam) được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng K
T1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15088/CT-TTHT năm 2017 về giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


602

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85