Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 14992/TCHQ-PC năm 2014 trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Kim Liên về việc xử lý thuế đối với nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 14992/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 17/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14992/TCHQ-PC
V/v trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Kim Liên

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan Lào Cai.

Về việc thanh khoản nguyên liệu của Công ty TNHH Thương mại Kim Liên nêu tại công văn 997/HQLC-NV ngày 03/6/2014 của Cục Hải quan Lào Cai, ngày 16/9/2014 Bộ Tài chính có công văn số 12998/BTC-TCHQ gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý thuế đối với nguyên liu nhập sản xuất xuất khẩu của Công ty TNHH Thương mại Kim Liên.

Ngày 06/10/2014, Văn phòng Chính phủ có công văn số 7790/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh (gửi kèm) yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo xử lý theo đúng quy định của pháp luật thuế.

Trên cơ sở đó, theo điểm 3 mục II Bản án số 219/2009/HSPT ngày 17/4/2009 của Tòa Phúc thẩm- Tòa án nhân dân Tối cao thì hợp đồng mua 1.000 tấn lá thuốc lá giữa Công ty TNHH Thương mại Kim Liên ký với Công ty Hải Viên (Trung Quốc) là hợp đồng giả. Bản chất nguồn gốc số nguyên liệu lá thuốc lá là do Nguyễn Thị Ngọc Liên cùng đồng phạm nhập khẩu trái phép vào Việt Nam và bị các cơ quan tiến hành tố tụng quy kết là hành vi buôn lậu, sau đó bán cho Công ty Kim Liên.

Vì vậy, số nguyên liệu này không có căn cứ để xét hoàn thuế theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Lào Cai thực hiện và trả lời doanh nghiệp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, PC (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14992/TCHQ-PC năm 2014 trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Kim Liên về việc xử lý thuế đối với nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.608

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246