Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1499/TCT-TNCN vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1499/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Ngô Đình Quang
Ngày ban hành: 06/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1499/TCT-TNCN
V/v vướng mắc về thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 5578/CT-TNCN ngày 08/4/2010 và công văn số 6459/CT-TNCN ngày 22/4/2010 của Cục thuế Hà Nội về việc vướng mắc về thuế TNCN; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chứng từ khấu trừ thuế TNCN:

Căn cứ Điều 3, Điều 5, Điều 6, phần B Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính; căn cứ Điều 1 Quyết định số 814/QĐ-BTC ngày 15/4/2010 của Bộ Tài chính thì:

Tổ chức trả thu nhập có nhu cầu sử dụng chứng từ khấu trừ tự in phải nộp hồ sơ cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Theo đó, tổ chức trả thu nhập do cơ quan thuế nào quản lý thì cơ quan thuế đó sẽ thực hiện các trách nhiệm kiểm tra hồ sơ đăng ký sử dụng chứng từ in hợp lệ; ra thông báo chấp thuận việc đăng ký chứng từ khấu trừ hoặc ra thông báo lý do không chấp thuận trong trường hợp không đủ điều kiện; nhận báo cáo sử dụng chứng từ, báo cáo quyết toán sử dụng chứng từ; nhận thông báo thay đổi hình thức chứng từ.

2. Về bù trừ thuế giữa người nộp thiếu thuế và người nộp thừa thuế đối với các cá nhân chỉ có thu nhập tại một cơ quan chi trả thu nhập:

Về vấn đề này, tại điểm khoản 1 công văn số 4283/BTC-TCT ngày 08/4/2010 của Bộ Tài chính về việc “Bù trừ, hoàn thuế theo quyết toán thuế của tổ chức trả thu nhập” đã hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế TP. Hà Nội thực hiện theo công văn số 4283/BTC-TCT ngày 08/4/2010 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế Hà Nội biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TNCN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
Ngô Đình Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1499/TCT-TNCN vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.389
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202