Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1498TCT/ĐTNN về việc chính sách thuế đối với các hoạt động của Trung tâm hoạt động công nhân viên Khu chế xuất Tân Thuận do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1498TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 20/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1498TCT/ĐTNN
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty liên doanh xây dựng và kinh doanh Khu chế xuất Tân Thuận

Trả lời công văn số 010/TTC-TV-05 ngày 26/4/2005 của Công ty liên doanh xây dựng và kinh doanh Khu chế xuất Tân Thuận về việc chính sách thuế đối với các hoạt động của Trung tâm hoạt động công nhân viên Khu chế xuất Tân Thuận, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế GTGT:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 10, 11 Mục II Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính: trường hợp Trung tâm hoạt động công nhân viên Khu chế xuất Tân Thuận thực hiện các dịch vụ văn hóa thể thao như bơi lội, bóng bàn … không nhằm mục đích kinh doanh, mở các lớp dạy nghề, ngoại ngữ … nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn cho người lao động thì các dịch vụ này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

2. Thuế TNDN:

Căn cứ theo quy định tại Mục I Phần A Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính: trường hợp trong quá trình hoạt động, Trung tâm có phát sinh thu nhập từ các hoạt động thể thao, văn hóa, mở lớp học, bán hàng căng tin … thì khoản thu nhập này thuộc đối tượng chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty liên doanh xây dựng và kinh doanh Khu chế xuất Tân Thuận được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP (HC), ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1498TCT/ĐTNN về việc chính sách thuế đối với các hoạt động của Trung tâm hoạt động công nhân viên Khu chế xuất Tân Thuận do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.939
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35