Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1495/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1495/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 17/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1495/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Tây Ninh;
- Cục Thuế tỉnh Long An;
- Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công Tây Ninh.
(Địa chỉ xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh)

 

Trả lời công văn số 04/2015/CV-TCKH ngày 14/01/2015 của Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.1 Mục VI Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định:

"Tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng".

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1.2 (c.3) và điểm 1.3 mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính về xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công Tây Ninh (sau đây gọi là TTCIZ - Địa chỉ: xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; MST: 3900471864) trong thời gian chuẩn bị các thủ tục pháp lý cho việc thành lập Công ty và đăng ký đầu tư dự án KCN Bourbon An Hòa được một trong những cổ đông sáng lập là Công ty cổ phần Long Hậu (sau đây gọi là LHC - Địa chỉ ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giộc, tỉnh Long An; MST: 1100727545) thanh toán hộ toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan đến dự án KCN Bourbon An Hòa, các hóa đơn thanh toán hộ ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của LHC. Sau khi TTCIZ có giấy chứng nhận đầu tư, căn cứ vào hóa đơn, chứng từ đã chi hộ, LHC lập 05 hóa đơn GTGT ghi nội dung các khoản chi hộ để thu lại đủ số tiền đã chi hộ và giao hóa đơn cho TTCIZ. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh phối hợp với Cục Thuế tỉnh Long An xác minh, đối chiếu tình hình thực tế, nếu 05 hóa đơn GTGT nêu trên phản ánh đúng việc LHC chi hộ những chi phí phát sinh liên quan đến dự án KCN Bourbon An Hòa của TTCIZ trước khi TTCIZ có giấy chứng nhận đầu tư và LHC đã kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra tương ứng, không phát sinh chênh lệch thì chấp nhận cho TTCIZ được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hướng dẫn tại điểm 1.3 Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, Cục Thuế tỉnh Long An và Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công Tây Ninh biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC, KK-TCT;
- Lưu: VT; CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1495/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.806

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.169